Privatumo politika

1. ĮVADAS

Mes, MB Kūrybinga komunikacija, gerbiame Jūsų privatumą ir vykdome asmens duomenų apsaugos reikalavimus. Šioje Privatumo politikoje nustatyti pagrindiniai principai, kaip mes renkame, tvarkome ir saugome asmens duomenis.

Mes laikomės Lietuvos ir ES asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų:

 • 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, BDAR), skaityti čia;
 • Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, skaityti čia;
 • Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas, skaityti čia.

Mes taip pat laikomės poįstatyminių teisės aktų bei Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos rekomendacijų. Daugiau informacijos apie tai galite gauti čia.

Laikysime, jog Jūs esate susipažinę su mūsų privatumo politika, kai pasirašydami sutartis, pildydami formas internetu ar kitais galimais būdais tai nurodysite.

 

2. KAS MES ESAME

Duomenų valdytojas – MB Kūrybinga komunikacija, įmonės kodas 303064566, registruotos buveinės adresas Vilniaus m. V.Grybo g. 17-16, veiklos adresas J.Galvydžio g. 3-308, Vilnius, el. p. adresas labas@webas.lt.

 

3. KOKIUS IR KIENO ASMENS DUOMENIS TVARKOME

Mes tvarkome savo klientų (fizinių asmenų), klientų (juridinių asmenų) atstovų, besikreipiančių į mus asmenų duomenis bei interneto svetainės www.webas.lt lankytojų duomenis.

Klientų (fizinių asmenų), klientų (juridinių asmenų) atstovų duomenis tvarkome asmenų identifikavimo, užklausų administravimo, interneto svetainių, jų sudedamųjų dalių kūrimo ir susijusių paslaugų teikimo, buhalterinės apskaitos vykdymo tikslais (BDAR 6 str. 1 d. (b), (c), (f) punktuose nustatyti teisiniai pagrindai). Kai tai privalo būti taikoma, duomenys tvarkomi tik esant sutikimui, kaip tai numato BDAR 6 str. 1 d. (a) p. Plačiau apie interneto svetainės www.webas.lt lankytojų duomenų tvarkymą pasisakoma skyriuje apie slapukus.

Kaip duomenų valdytojai tvarkome tokius asmens duomenis:

 • Klientų (fizinių asmenų) – vardą, pavardę, adresą, kontaktinį telefoną ir el. pašto adresą bei duomenis, susijusius su paslaugų teikimu (pvz. informacija apie užsakymus, teikiamas paslaugas, sąskaitas ir mokėjimus, informacija apie sutikimą ir nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais, slaptažodžiai, kiti duomenys, pateikiami šiais tikslais).
 • Klientų (juridinių asmenų) atstovų - vardą, pavardę, duomenis apie atstovaujamą juridinį asmenį, pareigas ar kitą atstovavimo pagrindą, kontaktinį telefoną ir el. pašto adresą bei duomenis, susijusius su paslaugų atstovaujamam juridiniam asmeniui teikimu.
 • Besikreipiančių į mus asmenų – duomenis, nurodytus užklausimuose, el. laiškuose, užpildytose formose mūsų tinklapyje.
 • Taip pat tvarkome asmens duomenis, kuriuos klientai ar svetainės lankytojai netiesiogiai pateikia, registruodamiesi ir (ar) užsakydami paslaugas mūsų svetainėje, tokius, kaip prisijungimų IP adresai ir laikai, vartotojo naudojama naršyklė ir jos versija, žiniatinklio svetainės, kuriose lankėtės prieš patekdami į mūsų Svetainę, duomenys apie paslaugų naudojimą, pvz., duomenys, surinkti naudojant slapukus ir panašias technologijas, susijusias su naršymu internete ir pan.

Asmens duomenis įprastai gauname iš pačių duomenų subjektų (iš sutarčių, klientų pildomų formų ar kitaip pateikiamos informacijos). Kai kuriais atvejais, kai tam yra teisinis pagrindas, asmens duomenis galime gauti iš kitų šaltinių (pvz., duomenys apie pasikeitusį atstovaujamo juridinio asmens pavadinimą gali būti gaunami iš Juridinių asmenų registro).

Kaip duomenų tvarkytojai tvarkome tokius asmens duomenis:

Duodami nurodymus dėl kuriamų interneto svetainių turinio, klientai mums pateikia informaciją apie savo darbuotojus ir trečiuosius asmenis, ir dalis šios informacijos yra asmens duomenys (pavyzdžiui, kliento nurodymai, kokias nuotraukas ar kontaktus patalpinti kuriamoje svetainėje). Šių duomenų valdytojais išlieka mūsų klientai. Šiuos duomenis tvarkome tik vykdydami sutartį su klientais ir tik kaip duomenų tvarkytojai; jų netvarkome jokiais kitais savarankiškais tikslais. Duomenys nėra atskleidžiami jokiems tretiesiems asmenims, jiems, kaip ir kitai tvarkomai informacijai, yra taikomos visos reikiamos techninės ir organizacinės apsaugos priemonės. Suteikus paslaugas klientams, šie duomenys sunaikinami sutartyse su klientais numatytais terminais ir toliau nebetvarkomi.

 

4. KAIP TVARKOME ASMENS DUOMENIS

Asmens duomenis tvarkome laikydamiesi BDAR nustatytų duomenų tvarkymo principų, t.y. tvarkome teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu, renkame nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkome su tais tikslais nesuderinamais būdais, tvarkome tik tinkamus asmens duomenis ir tik tokius, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas), siekiame, jog duomenys būtų tikslūs ir prireikus atnaujinami (tikslumo principas).

Tvarkydami asmens duomenis taikome visas tinkamas technines ir organizacines priemones, kad būtų užtikrintas pavojų atitinkančio lygio saugumas, atsižvelgdami į duomenų tvarkymo pobūdį, aprėptį, kontekstą ir tikslus, taip pat duomenų tvarkymo keliamus įvairios tikimybės ir rimtumo pavojus fizinių asmenų teisėms ir laisvėms. Imamės reikiamų priemonių saugoti tvarkomus asmens duomenis nuo sunaikinimo, praradimo, pakeitimo, atskleidimo be leidimo ar neteisėtos prieigos prie jų.

Asmens duomenys yra saugomi mūsų serveryje ir informacinėje sistemoje. Asmens duomenis tvarkome ir saugome teisės aktuose nustatytais terminais. Tais atvejais, kai teisės aktai (pavyzdžiui, Bendroji dokumentų saugojimo rodyklė) nenumato konkrečių duomenų saugojimo terminų, duomenis tvarkome ne ilgiau, nei reikalauja to tvarkymo tikslai. Pasibaigus saugojimo terminams (jei ko kita nenumato teisės aktai – po 1 mėn. po sutarties įvykdymo), duomenis sunaikiname be galimybės atstatyti.

 

5. KAM JŪSŲ ASMENS DUOMENYS GALI BŪTI TEIKIAMI

Vykdydami veiklą ir teikdami paslaugas, mes pasitelkiame trečiuosius asmenis – duomenų tvarkytojus. Renkamės tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie pakankamai užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų teisės aktų reikalavimus ir būtų duomenų subjektų teisių apsauga.

Vykdant sutartis su klientais, duomenys gali būti teikiami tretiesiems asmenims, pavyzdžiui, darant integracijas jie gali būti perduodami CRM sistemoms, naujienlaiškių siuntimo platformoms ir panašiai. Apie duomenų perdavimą klientai tinkamai informuojami ir, kai tai taikoma, išreiškia sutikimus.

Asmens duomenys taip pat gali būti teikiami tretiesiems asmenims teisės aktuose nurodytais tikslais ir pagrindais, pavyzdžiui, teisės aktų numatytais atvejais be atskiro sutikimo gali būti pateikti valdžios bei teisėsaugos institucijoms dėl jų atliekamų tyrimų ar kitų veiksmų.

 

6. TIESIOGINĖ RINKODARA

Jums išreiškus sutikimą, Jūsų mums nurodytas el. pašto adresas ar telefono numeris gali būti naudojamas tiesioginės rinkodaros tikslais.

Suteikto sutikimo galite bet kada atsisakyti informavę mus el. paštu labas@webas.lt arba savo paskyroje klientų savitarnos sistemoje mūsų svetainėje. Taip pat, Jūs turite teisę susipažinti tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkomais savo asmens duomenimis bei reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius šiais tikslais tvarkomus asmens duomenis.

 

7. INFORMACIJA APIE SLAPUKUS

Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kurią svetainė Jums apsilankius išsaugo Jūsų kompiuteryje arba mobiliajame įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė gali tam tikrą laiką „atsiminti“ jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), o jums nereikia jų iš naujo įvedinėti kaskart lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

Slapukai tinklapyje www.webas.lt naudojami statistikos tikslais bei vertinant svetainės lankomumą. Slapukai Jums palengvina naudojimąsi mūsų svetaine. Toks duomenų tvarkymas neleidžia tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybės, Jūs galite ištrinti slapukus iš savo kompiuterio ar juos užblokuoti, pasinaudodami savo kompiuteryje esančia interneto naršykle. Užblokavus slapukus, dėl techninių priežasčių kai kurios mūsų paslaugos Jums gali neveikti.

Norėdami daugiau sužinoti apie slapukus, pavyzdžiui, kaip juos valdyti ar ištrinti, galite apsilankyti adresu http://www.allaboutcookies.org.

 

Slapuko pavadinimas Aktyvumo trukmė Naudojimo tikslas
SESS, XSRF-TOKEN Iki naršyklės lango uždarymo Sesijos, naudojama apsaugoti formas nuo kenkėjiškų robotų
EUROPECOOKIE Iki naršyklės lango uždarymo Sesijos, lankytojui paspaudus, kad sutinka su slapukų politika,
šis pranešimas neberodomas
_UTMA, _UTMZ, _GA, _GID,
_GAT_GTAG_UA-35889008-1
36 mėn. nuo įdiegimo/atnaujinimo Naršymo internete patirčiai pagerinti
Naršymo sesijai valdyti
Mūsų svetainės veikimo kokybei stebėti
Mūsų svetainės naudingumui jums padidinti
Statistinei informacijai rinkti bei mūsų svetainei ir mūsų
paslaugoms tobulinti

 

8. NUORODOS Į KITAS SVETAINES

Trečiųjų šalių svetainėms, kurių nuorodos pateikiamos Svetainėje, yra taikomos jų valdytojų privatumo politikos. Mes neprisiimame jokios atsakomybės už šių svetainių turinį, veiklą, ar privatumo nuostatas.

9. JŪSŲ TEISĖS

Jūs turite šias teises:

 • teisė susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis;
 • teisė reikalauti, kad nepagrįstai nedelsdami ištaisytume netikslius Jūsų duomenis;
 • teisė reikalauti, kad perduotume visą ar dalį pateiktos informacijos Jums ar kitam Jūsų nurodytam duomenų valdytojui, kai duomenys tvarkomi automatizuotai ir tai yra techniškai įmanoma (teisė į duomenų perkeliamumą);
 • teisė reikalauti apriboti duomenų tvarkymą, kai tam yra teisinis pagrindas;
 • teisė kreiptis į atsakingą duomenų apsaugos instituciją bei pateikti skundą dėl jo asmens duomenų tvarkymo neteisėtumo;
 • teisė kreiptis į mus ir atsisakyti el. paštu ar telefonu siunčiamų naujienų ar kitos informacijos.

Visais klausimais, susijusiais su asmens duomenų tvarkymu, prašome kreiptis el. pašto adresu labas@webas.lt arba telefonu +370 610 12123 Informuojame, jog siekdami tinkamai identifikuoti besikreipiančius asmenis, galime iš Jūsų pareikalauti papildomos informacijos.

Skundus dėl netinkamo ar neteisėto Asmens duomenų tvarkymo nagrinėja Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, veikianti adresu L. Sapiegos g. 17, Vilnius (www.ada.lt, ada@ada.lt, tel. +370 271 28 04 ).

Turite iššūkių?
Parašykite mums.

Susisiekti